Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe dają pełną ochronę ładunków (cargo), wożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej.Kupujący ma również opcję wykupienia ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych strat transportowanych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest wycelowane dla przedsiębiorstw, którzy wożą produkty na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez profesjonalnego przewoźnika. Polisa włącza mienie, jakie jest przewożone przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Transportowane mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w rezultacie zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Dodatkowo mienie może być zabezpieczone także od szkód powstałych podczas załadunku bądź rozładunku.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes