OFERTA

MTU  Szczecin w swojej ofercie ubezpieczeniowej ma bardzo ciekawy pakiet Mój dom, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród starszych jak i młodszych ludzi. Nasze mieszkania, garaże samochodowe mogą być teraz chronione na wypadek uszkodzenia, albo zniszczenia, które powstaną np. w wyniku pożaru i wielu innych czynników losowych. W ofercie Mój dom nasze mieszkanie jest chronione w wyniku wszelkich zdarzeń, które są dokładnie opisane w zakresie ochrony domów jednorodzinnych.

W ofercie MTU możemy także ubezpieczyć mienia ruchome oraz wszelkie stałe elementy, które znajdują się w naszym mieszkaniu.

Bardzo ciekawą ofertą jest również ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenia takie obejmują wszelkie szkody, które wyrządzono osobom trzecim w związku z użytkowaniem czy też posiadaniem mieszkania. Nasze ubezpieczenia obejmują także szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe na terenie całe naszej posesji.

Kolejną wartą uwagi ofertą MTU jest ubezpieczenie NNW. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, które zawierane jest na okres do 12 miesięcy. Głównym przedmiotem w tym przypadku jest oczywiście następstwa nieszczęśliwych wypadków, albo śmierć ubezpieczonego.

Ubezpieczenie CASCO chroni z kolei mienie na skutek zderzenia się pojazdów samochodowych lub też zderzenia się pojazdu z człowiekiem albo innymi rzeczami w tym także z zwierzętami. Ubezpieczenie to dotyczy również zwrotu kosztów naprawy w momencie gdy nasz pojazd zostanie zniszczony przez osoby trzecie, wybuchnie albo ulegnie częściowemu pożarowi.

4.98 avg. rating (99% score) - 126 votes