Archiwa tagu: koszt ocp

Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym szukającym niedrogiego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod co do ceny i jakości produkt spośród wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCPw zakresie ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za pełne lub częściowe uszkodzenie czyli stratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Na dodatek ochroną mogą być objęte:• niezbędne koszty osłony prawnej i koszty sądowe• koszty, jakie przewoźnik poniósł aby zmniejszyć rozmiary szkody bądź zapobiec jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku artykułu lub jego składowania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:• szkody powstałe w materiałach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• szkody powstałe podczas transportu przesyłek zwiększonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp Przepisy dotyczące usług świadczonych za sprawą przewoźników na terenie Polski wynikają wprost z Prawa przewozowego. Ustawa jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju położenie załadunku i rozładunku znajduje się na terenie Polski.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym przewozie drogowym materiałów. Konwencja ma zastosowanie w usługach przewozu drogowego przesyłek, od miejsca zamieszkania pod warunkiem że punkt nadania przesyłki i pozycja dostawy znajdują się w różnych państwach oraz przynajmniej jeden z nich jest krajem jaki przystąpił do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP albo oc przewoźnika pojedyncze towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują ograniczenia rozmiarów swojej odpowiedzialności określając jakiego rodzaju ryzyka są wykluczone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. W większości wypadków wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w następstwie rozboju i napadu tranzytu artykułów niebezpiecznych lub podwyższonego ryzyka, bądź postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi. Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede po pierwszew których w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP wkłady własne są zniesione. Standardowo umowy włączają zarówno większość istotnych niebezpieczeństw – kradzież ładunku, jego utratę lub zepsucie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora OCP lub OCS krajowego najczęściej najczęstszym rozszerzeniem wiążącym się z specjalną ceną jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt lub leków.