Archiwa kategorii: Bez kategorii

Regulamin

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Tanie Ubezpieczenia Angelika Kalinowska z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Opłotki 2 zwaną dalej Administratorem. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych pisemnie, na adres lub telefonicznie dane kontaktowe są w zakładce KONTAKT

2.Użytkownik wypełniając formularz w obrębie serwisu zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora danych, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) przy użyciu podanych przez niego danych kontaktowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu bez ich wiedzy i zgody.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych, prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych.
3. W celu ustalenia wysokości składki ubezpieczeniowej stosowane jest profilowanie:
1) decyzje związane z profilowaniem będą podejmowane na podstawie danych zebranych w procesie wypełnienia formularza, zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, również na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
2) w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia decyzje będą podejmowane po kontakcie telefonicznym, sms lub na podany w formularzu adres email.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora innym zakładom ubezpieczeń oraz innym administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora uważa się przede wszystkim: dostawców usług informatycznych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, oraz pośredników ubezpieczeniowych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane osobowe mogą być przekazane innym zakładom ubezpieczeń w celu marketingu bezpośredniego ich produktów i usług.
5. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych;
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania ich do innego administratora;
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
6) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem;
7) w przypadku podejmowania decyzji w sposób automatyczny, prawo do jej zakwestionowania oraz wyrażenia własnego stanowiska lub żądania interwencji człowieka, celem ponownej analizy danych oraz uzyskania indywidualnej decyzji.6. W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 5 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.

6.W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

7.Podanie danych osobowych jest konieczne do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty ubezpieczenia, zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podanie ich jest dobrowolne.

 

Fuzja MTU i Ergo Hestii

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń łączy się z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia, które jest właścicielem 100% jego akcji. Włączenie MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń w struktury Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia zostanie zrealizowane poprzez połączenie spółek. Połączenie pozwoli na  utworzenie jednego z największych ubezpieczycieli na naszym rynku. Fuzja  zaplanowana jest na 31 października 2014 roku.
Marka MTU
Rozpoznawalna na polskim rynku marka MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń nadal będzie utrzymana w Grupie Ergo Hestia. Dotychczasowi klienci towarzystwa będą mogli nadal  korzystać z prostej  oferty produktowej a także  najwyższej jakości likwidacji szkód,  zyskując przy tym stabilność i wiarygodność Grupy Ergo Hestia.
Korzyści dla klientów MTU
• dostęp do prostej i przyjaznej, oferty produktowej
• konkurencyjne ceny ubezpieczeń
• wysoka jakość likwidacji szkód
• doświadczenie i stabilność Grupy Ergo Hestia

Numer infolinii pozostaje bez zmian, zgłaszanie szkód, obsługa polis odbywać będzie się jak dotychczas przez telefon:
801 107 108* – z telefonu stacjonarnego
58 555 62 22* – z telefonu komórkowego
Wszystkie wzory potrzebnych dokumentów znajdą Państwo dodatkowo na stronie www.mtu.pl.

Auto zastępcze z oc sprawcy kolizji

W myśl aktualnego prawa możesz wydzierżawić pojazd zastępczy w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji czy wypadku do czasu naprawy Twojego samochodu ewentualnie do dnia wypłaty zadośćuczynienia w wypadku szkody całkowitej. Jednocześnie nie ma znaczenia rok produkcji uszkodzonego samochodu oraz w jakiej ubezpieczalni był ubezpieczony sprawca wypadku.

Samochód zastępczy należy Ci się zarówno jeżeli użytkujesz samochód do celów zarobkowych inaczej mówiąc jako auto firmowe czy do celów osobistych możesz pożyczyć samochód zastępczy darmowo w Naszej wypożyczalni. Pod warunkiem że posiadasz prywatne pojazd jakim na co dzień dojeżdżasz do pracy, uczelni czy na zakupy bądź do lekarza również przysługuje Ci pojazd zastępczy.

Firmy Ubezpieczeniowe bardzo często umyślnie wprowadzają poszkodowanych w błąd i oznajmiają że samochód zastępczy się nie należy! To nieprawda! Nie daj się wprowadzić w błąd! Zadzwoń do nas!

Ubezpieczyciel sprawcy nie może nakazać bądź określić konkretnej wypożyczalni w związku z tym zawsze masz prawo wypożyczyć samochód w www.Pojazd-Zastepczy.com ! Nie zgadzaj się na wynajem „auta zastępczego” od warsztatu, który naprawia Wasze auto i wylicza szkodę. W wielu wypadkach warsztaty proponują pojazdy w opłakanym stanie nie nadające się do użytkowania. Niejednokrotnie są to samochody dużo niższej klasy niż Wasze auto, które zostało uszkodzone. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i wygodę Twoich bliskich masz do tego pełne prawo!

Przejdź do strony kontakt i zobacz jak do nas trafić, lub zadzwoń tel. 793 20 40 60

 • samochód zastępczy na czas naprawy
 • samochód zastępczy z polisy OC MTU
 • wynająć auto zastępcze bezgotówkowo z polisy OC MTU

 

Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym szukającym niedrogiego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod co do ceny i jakości produkt spośród wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCPw zakresie ubezpieczenia ochroną otoczona jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za pełne lub częściowe uszkodzenie czyli stratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Na dodatek ochroną mogą być objęte:• niezbędne koszty osłony prawnej i koszty sądowe• koszty, jakie przewoźnik poniósł aby zmniejszyć rozmiary szkody bądź zapobiec jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku artykułu lub jego składowania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:• szkody powstałe w materiałach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• szkody powstałe podczas transportu przesyłek zwiększonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp Przepisy dotyczące usług świadczonych za sprawą przewoźników na terenie Polski wynikają wprost z Prawa przewozowego. Ustawa jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju położenie załadunku i rozładunku znajduje się na terenie Polski.Przewozy międzynarodowe normowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym przewozie drogowym materiałów. Konwencja ma zastosowanie w usługach przewozu drogowego przesyłek, od miejsca zamieszkania pod warunkiem że punkt nadania przesyłki i pozycja dostawy znajdują się w różnych państwach oraz przynajmniej jeden z nich jest krajem jaki przystąpił do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP albo oc przewoźnika pojedyncze towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują ograniczenia rozmiarów swojej odpowiedzialności określając jakiego rodzaju ryzyka są wykluczone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. W większości wypadków wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w następstwie rozboju i napadu tranzytu artykułów niebezpiecznych lub podwyższonego ryzyka, bądź postoju pojazdu poza parkingami strzeżonymi. Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede po pierwszew których w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP wkłady własne są zniesione. Standardowo umowy włączają zarówno większość istotnych niebezpieczeństw – kradzież ładunku, jego utratę lub zepsucie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora OCP lub OCS krajowego najczęściej najczęstszym rozszerzeniem wiążącym się z specjalną ceną jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt lub leków.

Ubezpieczenie turystyczne dla narciarzy

Ferie zimowe tuż tuż, a tym samym oczekiwany przez narciarzy okres. Osoby uprawiające sporty zimowe są narażone na kontuzje i wypadki na stoku. Jak pokazują statystyki najczęstszymi urazami powiązanymi z uprawianiem tych sportów są zwichnięcia stawów, złamania przeważnie kolanowych a także uszkodzenia więzadeł. Nie mówiąc o kłopotów ze zdrowiem narciarzy mogą oni spotkać się także inne przykre niespodzianki m.in. strata bagażu, dokumentów, pieniędzy, dewastacja nart, spowodowanie wypadku, w którym ucierpią inni ludzie oraz ich sprzęt narciarski. Przykre zdarzenia nie omijają też sławnych osób. Niedawno słyszeliśmy o poważnych wypadkach narciarskich jakim ulegli Michael Schumacher i Angela Merkel. Pomimo posiadania sprzętu wysokiej klasy nie ocaliło ich to od poważnego urazu.Zachęcamy do zadbania o bezpieczeństwo w czasie zimowych wyjazdów. Pod spodem treściwy poradnik, w którym podpowiadamy co powinna zawierać polisa dla narciarza. Ubezpieczenie dla narciarza wyjeżdżającego za granicę powinno obejmować: 1. koszty leczenia 2.NNW 3. ubezpieczenie sprzętu narciarskiego 4.koszt poszukiwań i ratownictwa 5.

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe dają pełną ochronę ładunków (cargo), wożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej.Kupujący ma również opcję wykupienia ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych strat transportowanych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest wycelowane dla przedsiębiorstw, którzy wożą produkty na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez profesjonalnego przewoźnika. Polisa włącza mienie, jakie jest przewożone przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Transportowane mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w rezultacie zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Dodatkowo mienie może być zabezpieczone także od szkód powstałych podczas załadunku bądź rozładunku.

Kalkulator oc przewoźnika

Sam oblicz ubezpieczenie OC Przewoźnika międzynarodowego i krajowego najtańsza oferta na rynku!

 1. Rodzaj przewozów
 2. Oblicz w:
 3. Liczba Pojazdów
 4. Rodzaj towarów będących przedmiotem przewozu
 5. Czy wystąpiły szkody:
 

Kalkulator oc spedytora

Kalkulator OC spedytora. Najtańsza oferta na OCS na rynku. Sam oblicz składkę OC Spedytora

 1. Rodzaj przewozów
 2. Oblicz w:
 3. Liczba Pojazdów
 4. Rodzaj towarów będących przedmiotem przewozu
 5. Czy wystąpiły szkody: